Her er produkta vi bruker for å legge membran basert på asfalt. Produkta er kvalitetstesta og overvåkes i produksjon. Produkta legges i hovedsak på gammelt tak som rehabilitering eller på fast underlag som rockwool, isopor, betong, OSB, sponplater, trekantlekt, beslag, etc.

I vårt "Galleri" finnes det mange eksempler på hvordan vi legger membranen.