Her har vi underlagsmembranen vi bruker. I 2 lagstekking brukes denne.

Denne brukes og i renner og der det ellers trengs for ekstra styrke. 

For meir info sjå:
http://www.katepal.fi/katepal-norway.html

YEP-4000: 3 mm armert sveisbar papp.  SuperBase: Selvklebende underlagspapp.