Ekspandert polystyren har mange navn som styropor(EPS) , isopor, sundolitt (EPS) etc. Dette er isolasjon som er billigere, men som ikke har like gode flammehemmende egenskaper som mineralull. I bygninger/konstruksjoner som krever brannsperre så brukes minerallull i kombinasjon med EPS.

Vi isolerer ditt tak etter ønske. På topp har vi et stort utvalg av asfaltmembran og pvc-membran.