Med over 50 års erfaring i produksjon av polystyren, er Brødr. Sunde as i dag Skandinavias ledende tilbyder av ekspanderbar polystyren (EPS) og ferdigprodukter av ekspandert polystyren (EPS). Konsernet produserer og distribuerer  sine produkter fra 7 land i Europa. Konsernkontoret ligger i Oslo.


 

Sjå Sunde sine hjemmesider for meir info: