RENOLIT ALKORPLAN er en termoplastisk membran basert på monotorisk PVC-P.

RENOLIT ALKORPLAN, som tradisjonelt installeres på flate tak, har nå også blitt vanlig på spisse og
hvelvede tak på grunn av fleksibilliteten og de estetiske kvalitetene.

RENOLIT ALKORPLAN brukes også til andre typer vannisolering av bygge og anleggkonstruksjoner.

Sjå Renolit web-sider : http://www.alkorproof.com/no/products/plan.php for meir info.